Persondataloven

Persondataloven

Vi passer på jeres data og gemmer kun navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Oplysningerne videre gives ikke.

 

Rettigheder

Som registreret har du således blandt andet følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt – Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
  • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
  • Ret til sletning eller “retten til at blive glemt” – Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

Der kan læses mere her: