FJR-service

Vi er tilknyttet Fjernvarmens Serviceordning og tilbyder service af certificerede medarbejdere.

Ordningen er frivillig, i forhold til f. eks. OR-Ordningen hvor man i forbindelse med oliefyr skal overholde lovpligtige eftersyn.

Et fjernvarme anlæg, skal dog ligesom alt andet passes og holdes øje med, ellers kan ens forbrug hurtigt løbe løbsk. Ligesom bilen sættes på værksted med jævne intervaller bør man også få sit varmeanlæg gennemgået og justeret.

Aalborg Forsyning Varme, tilbyder en ordning hvor man via dem tilmelder sig og betaler et månedligt gebyr (trækkes over den almindelige varmeregning). Ved tilmeldingen angiver man hvilket VVS firma der ønskes og dette kommer så og foretager henholdsvis hovedeftersyn (1. gang) og herefter 2 vedligeholdes tjek med ca. 2 års interval. Herefter foretages igen et hovedeftersyn med efterfølgende vedligeholdelses tjek.

Flere oplysninger kan findes på denne hjemmeside, etvarmthjem.dk, hvor også tilmelding foretages.